Powrót

Germanicus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych uczestników związanych z działaniami edukacyjnymi świadczonymi przez Germanicus Sp. z o.o. w siedzibą w Gdyni (81-540) Al. Zwycięstwa 250, NIP 586 20 54 640 oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Germanicus Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prowadzone przez nią strony internetowe ułatwiały każdemu użytkownikowi przeglądanie jej, dokonywanie zapisów na proponowane działania oraz otrzymywanie newsletter’ów w sposób chroniący jego dane osobowe. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Germanicus Sp. z o.o. plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zapisów, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)

Germanicus Sp. z o.o. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletter’ów należących do Germanicus Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię, nazwisko itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

Germanicus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Germanicus Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów (wydarzenia, konkursy itp) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Germanicus Sp. z o.o.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Germanicus Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres germanicus@germanicus.pl

Germanicus Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Germanicus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Germanicus Sp. z o.o.obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Germanicus Sp. z o.o.będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do PolitykiPrywatności, Germanicus Sp. z o.o.prosi o kontakt na adres e-mail germanicus@germanicus.pl